Försäkring behövs det?

Ja, att försäkra sig till en rimlig premie kan visa sig vara ett väldigt klokt beslut om något oförutsett skulle inträffa. För en arrangör är det närmast självklart att informera den som anmäler sig om vilka möjligheter som finns.

Känns skrivningarna igen?

  • Din anmälan är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.

Det är inte ovanligt att den som anmält sig inte kommer till start p g a sjukdom eller skada. Det är naturligtvis tråkigt att behöva ställa in något man tränat för och kanske dessutom inte få tillbaka några pengar. En avbeställningsförsäkring kan återbetala hela anmälningsavgiften inte bara vid sjukdom eller skada utan också vid graviditet.

  • Du deltar på egen risk.

Det finns alltid en risk för olyckor när man deltar i olika motions- och tävlingsarrangemang. Då är en försäkring bra att ha.Den ger ekonomisk ersättning vid medicinsk invaliditet, ersättning vid tandskador och även akutersättning för kostnader som kan uppstå.

Informera era kunder om möjligheten att teckna en specialförsäkring för motions- och tävlingsarrangemang. Det finns ett par försäkringar som omfattar både avbeställnings- och olycksfallsskydd varav försäkringen Startklar är en.

Förslag till text på arrangörs hemsida vid båda punkterna :

Se över ditt försäkringsskydd. Du kan teckna en speciell avbeställnings- och olycksfallsförsäkring, t ex Startklar. Läs mer här!

Meny

X
X