Banan - Tänk dig in i löparens perspektiv

Att markera upp banan för trailloppet är självklart en nyckel för ett bra arrangemang. Uppgiften kan tyckas enkel, men som banansvarig är det viktigt att du skaffar dig erfarenhet och tänker dig in i löparens perspektiv. Allt för många traillopp har svårt att märka upp banan tillräckligt, med följden att löpare tappar bort sig längs vägen.

En uppskattad detalj är att förutom snitsel även erbjuda kilometermarkeringar som talar om hur långt deltagaren har sprungit, alternativt har kvar. Om banan förgrenar sig i korsningar, där vissa ska springa en längre slinga än andra, är det viktigt att tydligt skylta upp detta. Det är även bra att ha en funktionär som står och dirigerar löparna i korsningen. Se till att ge funktionären möjlighet att se vilken deltagare som ska ut på vilken bana, exempelvis genom att ha olika färger på nummerlapparna.

Ha gärna en tydlig karta över banan på din hemsida och i PM, så att deltagarna kan förbereda sig på hur banan kommer att gå. På det sättet undviker du mycket tveksamheter under loppet. På längre lopp är det smart att låta deltagarna ladda ner banans gpx-fil i sin klocka. GPS-klockan kan vara till hjälp att navigera runt banan och en extra säkerhet om något går fel.

Tips till dig som banansvarig

 • Snitsla upp banan tydligt
 • Ange distans och stigning
 • Ange typ av underlag och ev hinder som löparna möter
 • Berätta vilken typ av skor du rekommenderar
 • Använd kilometer-markeringar
 • Använd gärna skyltar med riktningspilar
 • Gå igenom banan i god tid för att hitta ev banjusteringar som måste göras
 • Kontrollera ev spångar och vattennivåer
 • Märk ut vätskestationer i dialog med vätske-/energistationsansvarig
 • Plocka ner banmarkeringar efter loppet. Allt skräp ska givetvis tas med hem!
 • Ge deltagarna möjlighet att ladda ned banans gpx-fil
 • Ange ev rep-tider (cut-off times) som gäller vid olika passeringar
 • Ange ev minimiålder för respektive bana

Karta och banprofil

Undersök vilket kartmaterial som bäst kan användas för att presentera banan. Lantmäteriet eller den lokala orienteringsklubben kanske kan hjälpa till. I dataprogram som OCAD kan du lägga in rutten i kartan och på ett överskådligt sätt visa på hur banan går.

Kom ihåg att ange vilken skala och ekvidistans din banskiss demonstreras på. Genom kartans ekvidistans kan du beräkna den totala stigningen på din bana genom att räkna antalet höjdkurvor som passeras.

Tillbaka

Trailrunning Sweden AB
Hästtorget 6, 312 30 Laholm
VAT-nr SE559145416901
Email: [email protected]


Lägger till i kundvagnen

 • x
X
X