Traillöparen - på besök i naturen

Skogen är traillöparens arena och vi är gäster där. Vi måste visa varsamhet och hänsyn mot växter och djur. Vi är också gäster hos den som äger markerna, därför är det självklart att vi tar hänsyn till markägarnas intressen.

Som traillöpare representerar du inte bara dig själv, utan alla som vill kunna springa så väl organiserat som oorganiserat i skog och på fjället. Det är därför av yttersta vikt att du uppträder på ett ansvarsfullt sätt. För att kunna bedriva vår sport är vi beroende av ett väl fungerande samarbete med markägare, jägare och andra intressenter, ta därför kontakt med dessa i planeringsstadiet av loppet.

Många är osäkra på vad allemansrätten innebär. Svensk lagstiftning nämner bara allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. Ladda ner Naturvårdsverket dokument där du kan läsa allt om allemansrättens innebörd

Jakt på älg och rådjur

Älgjakten startar i Syd- och Mellansverige den andra måndagen i oktober. I Norrland startar den redan i början av september månad. Älgjakt är tillåten på i stort sett alla marker utanför detaljplanerat område. Jakten är som mest intensiv första veckan och bedrivs därefter vanligtvis på helgerna.

Rådjursjakten inleds med att de hornbärande bockarna blir lovliga 16 augusti. Som en följd av de utsläpp som Tjernobylolyckan orsakade i bland annat Gästrikland bedrivs bockjakten där oftast på våren. Från och med 1 oktober är det tillåtet att jaga kid och 1 oktober börjar den allmänna rådjursjakten. Rådjursjakten avslutas 31 januari.

Mer information om jakt:
Svenska Jägareförbundets hemsida.

Renbetesområden

Går ditt lopp i renbetesområden är det viktigt att föra en dialog med samebyn i området.

Tillbaka

Trailrunning Sweden AB
Hästtorget 6, 312 30 Laholm
VAT-nr SE559145416901
Email: [email protected]


Lägger till i kundvagnen

  • x
X
X