Med koll på allt och alla

Tävlingsledaren är den som är ytterst ansvarig för att allt fungerar. Som tävlingsledare är du ansvarig för arbetet inför och under loppet, samt för att respektive område byggs upp på rätt sätt. Kontrollera med respektive områdesansvarig att ingenting glömts bort.

En liten minneshjälp:

 • Tävlingsexpedition och nummerlappar
 • Arenan
 • Sjukvård
 • Markfrågor
 • Banan
 • Energistationer
 • Tidtagning och resultat
 • Medaljer och priser
 • Sponsorer och partners
 • Media, hemsida och sociala medier
 • Omklädning, dusch och toaletter

Tillbaka

Meny

X
X