HeaderAD
Trailrunning
Trailrunning, Led, Stig, Natur, Löpning

Trailrunning

Trailrunning är ett tämligen nytt begrepp i Sverige och avser oftast i all enkelhet den mest naturliga, ädla och kanske även den äldsta formen av idrott eller motion, nämligen löpning på naturstigar. Trailrunning utövas antingen enskilt eller i grupp som rekreation eller tävling. Distansen eller tiden som utövas är högst beroende av utövaren själv och varierar därför ofta från runt fem km ända upp till ultramaraton. Begreppet kommer från USA där det är en väletablerad motionsform och även namngivare åt fenomenet som tävlingsform.

Vad trailrunning egentligen innebär för den enskilda utövaren är dock högst individuellt och kanske även ibland svårt att sätt ord på.

Lopp

I Sverige arrangeras idag mellan 200-300 traillopp per år från Skåne i söder till lappland i norr. Några av de största svenska trailloppen lockar tusentals deltagare, men de flesta är mindre och mer lokala angelägenheter.

Skylt, Trailrunning, Led, Stig, Natur, Löpning

Naturupplevelse och variation

I centrum för trailrunning står för de flesta utövare upplevelsen. Att endast till fots och med egen kraft ge sig möjligheten att upptäcka nya platser och miljöer. Inom trailrunning är det sällan tiden som står i fokus utan istället genomförandet och vyerna längs vägen. Att aktivera sig genom trailrunning är för många människor ett bra tillfälle att samla kraft i vardagen.

ITRA’s definition av trailrunning

ITRA, International Trail Running Association ger följande defintion av trailrunning:
”Trail-running is a pedestrian race open to all, in a natural environment (mountain, desert, forest, plain…) with minimal possible paved or asphalt road (which should not exceed 20% of the total course).

The terrain can vary (dirt road, forest trail, single track…) and the route must be properly marked (1).

The race is ideally – but not necessarily – in self-sufficiency or semi self-sufficiency (2) and is held in the respect for sporting ethics, loyalty, solidarity and the environment.

Classification of Trail running races

  • Trail: Under 42 km
  • Trail Ultra Medium (M): 42 km to 69 km
  • Trail Ultra Long (L): 70 km to 99 km
  • Trail Ultra XLong (XL): 100 km and more

(1) ”Properly marked” means that the runners will receive enough information to complete the race without getting lost.
That includes physical markings (flags, tapes, signs…) or GR permanent markings or GPS tracks or map indication.

(2) ”Self-sufficiency or semi self-sufficiency” means that the runner has to be autonomous between aid stations, regarding clothing, communications, food and drink.”

X
X